Lid worden

Lidmaatschap

Als junior-, aspirant senior- of senior-lid van Tennisclub Teuge kun je, als er geen bijzondere evenementen zijn georganiseerd, gedurende het hele jaar onbeperkt gebruik maken van de tennisbanen. Leden worden automatisch ingeschreven bij de KNLTB als tennisser. Dat betekent dat je elk jaar een KNLTB-pas ontvangt waarmee je kan deelnemen aan competities en toernooien. De pas wordt op het tennispark ook gebruikt om de banen af te hangen.
Tevens ontvangen alle leden van de club, op gezette tijden de nieuwsbrief van de club. Als senior lid heb je stemrecht in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de club.
Leden van Tennisclub Teuge kunnen een eigen sleutel ontvangen van het hek van het tennispark, toegang tot de kleedkamers en de verlichting. Deze sleutel dient bij het opzeggen van het lidmaatschap te worden ingeleverd bij de penningmeester.

Tennisclub Teuge kent het gewone lidmaatschap en het winterlidmaatschap.

Gewoon lidmaatschap

 • Mogelijkheid om via een KNLTB-ledenpas KNLTB competitie en toernooien te spelen.
 • U wordt gevraagd kantinediensten te draaien
 • Senioren stemrecht op de Algemene Ledenvergadering.

 

Winterlid

 • Mogelijkheid om in de periode van 1 oktober tot en met 31 maart onbeperkt gebruik te maken van de tennisbanen.
 • Geen KNLTB-ledenpas, dus het is niet mogelijk om competitie of toernooien te spelen
 • Wel een persoonlijke lidmaatschapspas
 • Wel bezoekrecht ALV, maar geen stemrecht tijdens de ALV
 • Geen kantinedienst draaien

 

Contributies

De contributies voor het lidmaatschap van Tennisclub Teuge zijn als volgt vastgesteld:

 • Jeugd lid (t/m 13 jaar)                          €   72,00       per jaar
 • Aspirant senior lid (14 t/m 16 jaar)        €   97,50       per jaar
 • Senioren lid (vanaf 17 jaar)                   € 136,50       per jaar
 • Winterlid                                              €   60,00       periode 1 oktober tot en met 31 maart

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 april tot en met 31 maart. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap wordt geen contributie terugbetaald. Een gezin betaalt voor maximaal 4 personen contributie.
Indien u gedurende het lopende jaar lid wilt worden, wordt de contributie naar rato berekend

Wilt u nadere informatie over een lidmaatschap, betalingen van contributie, stuur een dan een e-mail naar penningmeester@tennisclubteuge.nl.

Bardienst

Alle leden (vanaf 21 jaar) wordt gevraagd of ze bardienst willen draaien (circa driemaal per jaar). Het is een leuke manier om andere leden te leren kennen.

Indien u afziet van het draaien van bardiensten, wordt € 25,00 per jaar als afkoop in rekening gebracht. Dit geldt niet voor winterleden.

Automatische incasso

Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat u er mee akkoord dat Tennisclub Teuge de verschuldigde contributie, inschrijfgeld, eventuele afkoop kantinedienst, eventuele borg voor de sleutel, van het door u opgegeven rekening nummer middels automatische incasso mag afschrijven.

Wordt u tijdens het verenigingsjaar lid, dan wordt de incasso afhankelijk van het te betalen bedrag in 1, 2 of 3 termijnen afgeschreven. Hierover wordt u dan geïnformeerd.

De normale incasso van de contributie en afkoop van kantinedienst is als volgt:

 • In november wordt de eerste termijn van de contributie voor het nieuwe seizoen afgeschreven.
 • In januari wordt de tweede termijn van de contributie voor het nieuwe seizoen en de afkoop kantinedienst afgeschreven.
 • In maart wordt de derde termijn van de contributie voor het nieuwe seizoen afgeschreven.

 

Lidmaatschap beëindigen?

Mocht je je lidmaatschap willen opzeggen, wat we natuurlijk niet hopen, doe dat dan uiterlijk voor 31 december van dit jaar door een mailtje te sturen naar penningmeester@tennisclubteuge.nl. Opzeggingen die na die datum binnen komen, worden niet gehonoreerd. De contributie voor het volgende jaar wordt in rekening gebracht.

Aanvragen van een lidmaatschap

Wilt u zich aanmelden als lid van Tennisclub Teuge?

U kunt hier het standaardformulier inschrijfformulier downloaden.

U kunt hier het inschrijfformulier voor winterleden downloaden.

Vul het juiste formulier zo duidelijk mogelijk in en plaats uw handtekening.

Voor jeugdleden moet het formulier ondertekend worden door een van de ouders of verzorger.

U kunt het ingevulde formulier samen met een recente pasfoto opsturen naar:

Penningmeester Tennisclub Teuge

p/a Chopinstraat 8

7391 SE Twello

Voor een snellere afhandeling kunt u ook het ondertekende formulier scannen en met een recente pasfoto mailen naar penningmeester@tennisclubteuge.nl

We wensen u alvast veel plezier met één van de lidmaatschappen bij onze tennisclub.