Bestuur en Commissies

Bestuur

Tennisclub TC Teuge www.tennisclubteuge.nl055-3232149
Martin NieuwenhuisVoorzitter (wnd.)voorzitter@tennisclubteuge.nl06-11852467
Gerhard van ZandvoortSecretarissecretaris@tennisclubteuge.nl 
Gerhard van ZandvoortPenningmeester/
ledenadministratie
penningmeester@tennisclubteuge.nl06-12904630
André KruitboschAlgemene zaken 06-22423373

Tennisclub Teuge heeft de structuur van een vereniging. Dat wil zeggen dat de ledenvergadering het hoogste beslissingsorgaan is. De ledenraad heeft een bestuur gekozen/benoemd dat zorg draagt voor de dagelijkse gang van zaken.

Het huidige bestuur heeft besloten om collectief op te treden wat inhoudt dat alle bestuursbesluiten en portefeuillebesluiten gezamenlijk worden genomen.

Commissies
De club wordt weliswaar geleid door een dagelijks bestuur, maar de club wordt mede gedragen door de inzet van veel verschillende vrijwilligersgroepen en individuen. Iedere eerste maandagavond van de maand maakt de commissie onderhoud banen het complex schoon en worden allerlei voorkomende klusjes gedaan. Een damesgroep maakt eens in de drie maanden de hele kantine schoon. Een aantal leden draait de bardiensten. De PR en communicatie (waaronder het beheer van de website) wordt verzorgd door een viertal leden. Een lid is verantwoordelijk voor de barinkopen en magazijnbeheer. Kortom: veel vrijwilligers, het hart van de club, maakt het tennissen bij TC Teuge tot een waar genoegen.