Bestuur

Tennisclub Teuge heeft de structuur van een vereniging. Dat wil zeggen dat de ledenvergadering het hoogste beslissingsorgaan is. De ledenraad heeft een bestuur gekozen/benoemd dat zorg draagt voor de dagelijkse gang van zaken. De uitvoering van de beleidslijnen die de ledenvergadering op voorstel van het bestuur vastgesteld heeft. De beleidslijnen zijn neergelegd in dit beleidsplan. Het beleidsplan is het grove actieplan dat door de ledenraad is vastgesteld en het bestuur draagt zorg voor de uitvoering. Beslissingen die genomen moeten worden binnen de kaders van het beleidsplan behoren tot de bevoegdheid van het bestuur. Achteraf wordt door het bestuur verantwoording afgelegd aan de ledenraad. Dit gebeurt in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur bestaat thans uit drie personen. De waarnemend voorzitter (Martin Nieuwenhuis), de secretaris/de penningmeester (Gerhard van Zandvoort) en het bestuurslid algemene zaken André Kruitbosch.  De uitvoerende taken van het bestuur zijn onderling verdeeld. Het huidige bestuur heeft besloten om collectief op te treden wat inhoudt dat alle bestuursbesluiten en portefeuillebesluiten gezamenlijk worden genomen

 

Tennisvereniging TC Teuge   www.tennisclubteuge.nl De Zanden 96, Teuge 055-3232149
Martin Nieuwenhuis Voorzitter (wnd) voorzitter@tennisclubteuge.nl Stinzenlaan 120, Twello 06-11852467
Gerhard van Zandvoort Secretaris secretaris@tennisclubteuge.nl    
Gerhard van Zandvoort Penningmeester penningmeester@tennisclubteuge.nl Chopinstraat 8, Twello 06-12904630
Gerhard van Zandvoort Ledenadministratie ledenadmin@tennisclubteuge.nl