Geschiedenis

De Teugse tennisclub bestaat nog niet zo heel lang; in 2007 werd het derdelustrum gevierd.
Vanaf 23 mei 1992 kon er gespeeld worden op twee kunstgrasbanen, de club werdeen afdeling binnen de omnivereniging Sportclub Teuge.
Een gunstige locatie, bij de sportvelden van de afdeling voetbal en de kijkhoekvan de Luchthaven. Niet in de bebouwde kom, er kan met verlichting altijd tot23.00 uur gespeeld worden. Een enthousiaste activiteitencommissie begontoernooien en clubkampioenschappen te organiseren; “tennis” begon televen in het dorp.
Het aantal leden groeide zo snel dat in 1994 een derde baan kon wordenaangelegd en een jaar later waren er al 250 leden.
In 1993 werd een oud noodlokaal van een basisschool naast debanen geplaatst en met veel zelfwerkzaamheid (“waarin een klein dorp grootkan zijn”) omgebouwd tot een prima kantine. In 2005 is, in goed overleg enmet veel dank voor alles wat er, vaak achter de schermen, tot stand is gebracht,”afscheid genomen” van de Sportclub Teuge. De Teugse tennis is geen”afdeling van” meer, maar een volwaardige “TennisclubTeuge”.
Vanaf 2000 tot medio 2006 is er met diverse partijen onderhandeld over deplannen voor de toekomst.
Een mogelijke vierde baan was een optie, maar door ruimtegebrek is dit nietgelukt.
Al jaren werd er gesproken over de bouw van een nieuwe kantine, inmiddels geenoverbodige luxe.
Oktober 2006 heeft de ledenvergadering ingestemd met de door het bestuurvoorgestelde plannen voor nieuwbouw kantine.
In 2007 wordt er begonnen met de bouw van een nieuw clubhuis; houtskeletbouwvan twee verdiepingen en een vergroot terras.
Een nieuwe keuken, mooie bar, goede douches en ruime kleedkamers, het gebouwziet er mede door het gebruik van (veel) hout zowel van binnen als van buitenfantastisch uit en past mooi in de omgeving. De afbouw en inrichting wordt weerdoor een enthousiaste groep vrijwilligers zelf gedaan en ook de”buitenboel” wordt strak aangelegd.
In 2008 wordt het gebouw feestelijk geopend met een feestavond voor alle ledendie dit met elkaar tot stand hebben gebracht.

De Teugse tennisclub blijft een “boer’nclub”; laagdrempelig, iedereenis welkom.
Behalve uiteraard sportiviteit staat gezelligheid hoog in het vaandel van bestuuren leden van de Tennisclub Teuge.
Belangstellenden worden op een leuke manier ontvangen en om tebeginnen mag er vrijblijvend altijd enige tijd worden gespeeld.
Voorzitter Enrico van Dijk “We vinden het heel belangrijk dat onze ledenzich thuisvoelen op ons park. En in de praktijk is dit gelukkig ook zo.Iedereen kan zijn of haar weg vinden bij ons, er zijn diverse groepen om je bijaan te sluiten en om de onderlinge band goed in stand te houden organiseren wijdiverse toernooien en wedstrijden. Bijna legendarisch is ons stamppottoernooiaan het eind van het seizoen. Begonnen als snerttoernooi in de jaren negentigsluiten we op een zondag in de maand november het seizoen af en naar die dagwordt bijna het gehele jaar uitgekeken…….
We organiseren natuurlijk ook de jaarlijkse clubkampioenschappen; hét moment omte ontdekken hoe het met je spelniveau gesteld is.
Maar zeker ook hier geldt dat in principe iedereen mee moet kunnen doen, aan dehand van de speelsterkte worden de deelnemers in poules ingedeeld.
Er zijn diverse uitwisselingen met andere verenigingen in de regio en omdat weop kunstgras spelen kan er 12 maanden per jaar worden getennist.
In de winterperiode (januari t/m maart) hebben we een onderlinge competitie, wenoemen dat de “Davis Cup”, de deelnemers worden ingedeeld in landenen we houden zoveel mogelijk die spelregels aan; al jarenlang een leukevenement waardoor ook in de winter onze leden wedstrijden kunnen blijvenspelen.
Natuurlijk is er ook een flink aantal leden dat niet alleen recreatief wilspelen, maar mee wil doen aan door de KNLTB georganiseerde competities.
Het bestuur stelt hiervoor de nodige faciliteiten ter beschikking en de Teugseteams zijn inmiddels geduchte tegenstanders geworden in de regio en behaaldenmooie prijzen in voorjaar- en wintercompetities.
Een niet onbelangrijk punt is ook de hoogte (liever gezegd “laagte”)van onze contributie. Onze contributie behoort tot de laagste in de wijdeomgeving en dat proberen wij nog heel lang zo te houden (www.tennisclubteuge.nl).
Er zijn op bepaalde dagen en avonden twee jonge tennislerarenaanwezig en leden die daar behoefte aan hebben kunnen zelf lessen afspreken.
Ook hier proberen we de hand op de knip te houden, geen torenhoge bedragen,maar redelijke prijzen voor goede kwaliteit instructie, privé of ingroepsverband.”

Jeugd
“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, een waar gezegde, zekerbinnen een sportvereniging.
Vanaf dag één is er een jeugdcommissie binnen de vereniging die probeert leukedingen voor de kinderen te organiseren.
Er zijn tennisleraren die prima met de jeugd kunnen omgaan, het is een mix vansportiviteit en gezelligheid.
De allerjongsten (vanaf 6 jaar) krijgen op een speelse manier les en vanafongeveer 10 jaar kan er al aan KNLTB jeugdtoernooien worden meegedaan.
Er wordt jaarlijks een ouder-kind toernooi georganiseerd, waarbij een jeugdlidmet samen met één van zijn of haar ouders mag spelen. Voor veel jonge leden isdit de eerste “echte” wedstrijdervaring en dat kan het super spannendmaken.
Een echt tenniskamp is één van de hoogtepunten van het jaar. Traditioneelhet eerste weekend van de zomervakantie van de basisscholen gaat de jeugd opkamp in een vakantiepark in de regio waar goede tennismogelijkheden zijn. Erwordt dat weekend natuurlijk (veel) tennis gespeeld, maar dat is niet alles.
Levend stratego, survival, zeskamp, disco, speurtochten, gezamenlijk lekkerpatat eten, van alles wordt ondernomen om de kinderen op een leuke manier bezigte houden en ze leren elkaar eens op een andere manier kennen; al jaren eensucces.
Uitwisslingen met andere verenigingen; ook altijd nuttig om ook eens bij eenandere club rond te kijken en nieuwe tegenstanders te ontmoeten.
Vorig jaar heeft de jeugdcommissie twee tennisclinics georganiseerd voor debasisscholen in Teuge en de Vecht.
De KNLTB stelt hiervoor materiaal beschikbaar en de clinics waren een grootsucces. Bijna alle leerlingen van de scholen wilden wel een balletje slaan ennaar aanleiding hiervan hebben zich verschillende nieuwe jeugdleden aangemeld.