Lidmaatschap

Lidmaatschap
Als junior-, aspirant senior- of senior-lid van Tennisclub Teuge kun je, als er geen bijzondere evenementen zijn georganiseerd, gedurende het hele jaar onbeperkt gebruik maken van de tennisbanen. Leden worden automatisch ingeschreven bij de KNLTB als tennisser. Dat betekent dat je een KNLTB-pas ontvangt waarmee je kan deelnemen aan competities en toernooien. De pas wordt op het tennispark ook gebruikt om de banen af te hangen.
Tevens ontvangen alle leden van de club, op gezette tijden de nieuwsbrief van de club. Als senior lid heb je stemrecht in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de club.
Leden van Tennisclub Teuge krijgen een eigen sleutel van het hek van het tennispark, toegang tot de kleedkamers en de verlichting. Deze sleutel dient bij het opzeggen van het lidmaatschap te worden ingeleverd bij de penningmeester. Tennisclub Teuge kent het gewone lidmaatschap, zomerlidmaatschap en het winterlidmaatschap.

Gewoon lidmaatschap
Mogelijkheid om via een KNLTB-ledenpas KNLTB-competitie en toernooien te spelen.
U wordt gevraagd bardiensten te draaien.
Alleen seniorleden hebben stemrecht op de Algemene Ledenvergadering.

Winterlid
Mogelijkheid om in de periode van 1 oktober, of 1 januari tot en met 31 maart onbeperkt gebruik te maken van de tennisbanen.
Geen KNLTB-ledenpas, dus het is niet mogelijk om competitie of toernooien te spelen.
Wel een persoonlijke lidmaatschapspas.
Wel bezoekrecht ALV, maar geen stemrecht tijdens de ALV.
Geen bardienst draaien.

Zomerlidmaatschap
Wie voor een kortere periode in de zomer wil tennissen hebben we het zomer lidmaatschap. Voor drie tientjes kun je spelen van 1 juli tot 1 oktober.

Lente-zomerlidmaatschap
En natuurlijk is ook de zomer een mooie tijd om een balletje te slaan. Dat weten tennissers al jaren, maar veel sporters hebben dan een zomerstop. De reguliere competities liggen dan vaak stil. Veel voetballers/ handballers enzovoorts vinden dat jammer en willen dan dolgraag in de zomer op één of andere manier door blijven sporten. Tennisclub Teuge biedt deze mogelijkheid door een aantrekkelijk lidmaatschap aan te bieden voor de periode 1 april tot 1 oktober. Voor slechts het luttele bedrag van zes tientjes kun je bij onze club de hele zomer doorsporten. Je hoeft geen bardiensten te draaien. Wij noemen dit het Zomerlidmaatschap.

Contributies
De contributies voor een lidmaatschap van Tennisclub Teuge zijn als volgt vastgesteld:

Jeugd lid (t/m 13 jaar)€   72,00Per jaar
Aspirant senior lid (14 t/m 16 jaar)€   97,50Per jaar
Senioren lid (vanaf 17 jaar)€ 136,50Per jaar
Winterlidmaatschap€   60,00
€   30,00
periode 1 oktober tot 1 april
periode 1 januari tot 1 april
Zomerlidmaatschap€   30,00periode 1 juli tot 1 oktober
Lente-zomerlidmaatschap€   60,00periode 1 april tot 1 oktober

Het verenigingsjaar loopt van 1 april tot en met 31 maart. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap wordt geen contributie terugbetaald. Een gezin betaalt voor maximaal 4 personen contributie.
Indien u gedurende het lopende jaar lid wilt worden, wordt de contributie naar rato berekend.
Wilt u nadere informatie over een lidmaatschap, betalingen van contributie, stuur een dan een e-mail naar penningmeester@tennisclubteuge.nl.

Bardienst
Alle leden (vanaf 21 jaar) wordt gevraagd of ze bardienst willen draaien (ongeveer driemaal per jaar). Het is een leuke manier om andere leden te leren kennen.
Indien u afziet van het draaien van bardiensten, wordt € 25,00 per jaar als afkoop in rekening gebracht. Dit geldt niet voor winterleden.

Automatische incasso
Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat u er mee akkoord dat Tennisclub Teuge de verschuldigde contributie, inschrijfgeld, eventuele afkoop bardienst, eventuele borg voor de sleutel, van het door u opgegeven rekeningnummer via automatische incasso mag afschrijven.
Wordt u tijdens het verenigingsjaar lid, dan wordt de incasso afhankelijk van het te betalen bedrag in 1, 2 of 3 termijnen afgeschreven. Hierover wordt u dan geïnformeerd.
De normale incasso van de contributie en afkoop van bardienst is als volgt:
In november wordt de eerste termijn van de contributie voor het nieuwe seizoen afgeschreven.
In januari wordt de tweede termijn van de contributie voor het nieuwe seizoen en de afkoop bardienst afgeschreven.
In maart wordt de derde termijn van de contributie voor het nieuwe seizoen afgeschreven.

Aanvragen van een lidmaatschap
Wilt u zich aanmelden als lid van Tennisclub Teuge?
U kunt hier het standaard inschrijfformulier downloaden.
U kunt hier het inschrijfformulier voor winterleden downloaden.
U kunt hier het inschrijfformulier voor zomerleden downloaden.
U kunt hier het inschrijfformulier voor lente-zomerleden downloaden.
Vul het juiste formulier zo duidelijk mogelijk in en plaats uw handtekening.
Voor jeugdleden moet het formulier ondertekend worden door één van de ouders of verzorger.
U kunt het ingevulde formulier samen met een recente pasfoto opsturen naar:

Penningmeester Tennisclub Teuge
p/a Chopinstraat 8
7391 SE Twello

Voor een snellere afhandeling kunt u ook het ondertekende formulier scannen en met een recente pasfoto mailen naar penningmeester@tennisclubteuge.nl.
We wensen u alvast veel plezier met één van de lidmaatschappen bij onze tennisclub.
Ouders die graag hun kinderen willen laten tennissen, maar waar de financiële middelen ontbreken, kunnen een beroep doen op het Jeugdsportfonds van de gemeente Voorst. Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar kunnen onder voorwaarden hun contributie vergoed krijgen. En tot € 225, – per jaar gesubsidieerd worden bij de aanschaf van sportbenodigdheden. De club helpt u daar graag bij. Deze regeling geldt in ieder geval nog dit jaar. 

Welkomstacties/Gratis tennissen (via een bestaand lid)
Om de stap naar een vast lidmaatschap bij onze club makkelijker te maken mogen niet – leden een aantal malen gratis gebruik maken van ons complex. Zodoende kan er in alle rust bekeken worden of de club bij jou past.
De eigen leden mogen introducees een drietal malen gratis meenemen naar de club. Eveneens om adspirant leden kennis te laten maken met het wel en wee van onze club.

Lidmaatschap beëindigen?
Mocht je je lidmaatschap willen opzeggen, wat we natuurlijk niet hopen, doe dat dan uiterlijk voor 31 december van dit jaar door een mailtje te sturen naar penningmeester@tennisclubteuge.nl. Opzeggingen die na die datum binnen komen, worden niet gehonoreerd. De contributie voor het volgende jaar wordt in rekening gebracht.