Lidmaatschap

Lidmaatschap
Als junior-, aspirant senior- of senior-lid van Tennisclub Teuge kun je, als er geen bijzondere evenementen zijn georganiseerd, gedurende het hele jaar onbeperkt gebruik maken van de tennisbanen. Leden worden automatisch ingeschreven bij de KNLTB als tennisser. Dat betekent dat je een KNLTB lidmaatschap nummer ontvangt waarmee je kan deelnemen aan competities en toernooien. Na inschrijven wordt er een ledenpas aangemaakt die gebruikt kan worden om op het tennispark de banen af te hangen.
Tevens ontvangen alle leden van de club, op gezette tijden de nieuwsbrief van de club. Als senior lid heb je stemrecht in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de club.
Leden van Tennisclub Teuge kunnen een sleutel van het hek van het tennispark krijgen waarmee je dan toegang hebt tot de kleedkamers en de verlichting. Deze sleutel dient bij het opzeggen van het lidmaatschap te worden ingeleverd bij de penningmeester.

Nadat er uitleg is gegeven over het reilen en zeilen van de kantine door de kantinebeheerder, kan een kantine sleutel verkregen worden. 

Met deze sleutel kunnen de hekken, het clubhuis en de kantine geopend worden.

Contributies
De contributies voor een lidmaatschap van Tennisclub Teuge zijn als volgt vastgesteld:

Jeugd lid (t/m 13 jaar)€   72,00Per jaar
Aspirant senior lid (14 t/m 16 jaar)€   97,50Per jaar
Senioren lid (vanaf 17 jaar)€ 150,00Per jaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap wordt geen contributie terugbetaald. Een gezin betaalt voor maximaal 4 personen contributie.
Indien u gedurende het lopende jaar lid wilt worden, wordt de contributie naar rato berekend.
Wilt u nadere informatie over een lidmaatschap, betalingen van contributie, stuur een dan een e-mail naar penningmeester@tennisclubteuge.nl.

Automatische incasso
Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat u er mee akkoord dat Tennisclub Teuge de verschuldigde contributie, inschrijfgeld, eventuele afkoop bardienst, eventuele borg voor de sleutel, van het door u opgegeven rekeningnummer via automatische incasso mag afschrijven.
Wordt u tijdens het verenigingsjaar lid, dan wordt de incasso afhankelijk van het te betalen bedrag in 1, 2 of 3 termijnen afgeschreven. Hierover wordt u dan geïnformeerd.
De normale incasso van de contributie gebeurt in de maanden oktober, november en december.

Aanvragen van een lidmaatschap
Wilt u zich aanmelden als lid van Tennisclub Teuge?
U kunt hier het standaard inschrijfformulier downloaden.
Vul het formulier zo duidelijk mogelijk in en plaats uw handtekening.
Voor jeugdleden moet het formulier ondertekend worden door één van de ouders of verzorger.
U kunt het ingevulde formulier samen met een recente pasfoto opsturen naar:

Penningmeester Tennisclub Teuge
p/a Chopinstraat 8
7391 SE Twello

Voor een snellere afhandeling kunt u ook het ondertekende formulier scannen en met een recente pasfoto mailen naar penningmeester@tennisclubteuge.nl.
We wensen u alvast veel plezier met het lidmaatschap bij onze tennisclub.
Ouders die graag hun kinderen willen laten tennissen, maar waar de financiële middelen ontbreken, kunnen een beroep doen op het Jeugdsportfonds van de gemeente Voorst. Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar kunnen onder voorwaarden hun contributie vergoed krijgen. En tot € 225, – per jaar gesubsidieerd worden bij de aanschaf van sportbenodigdheden. De club helpt u daar graag bij. Deze regeling geldt in ieder geval nog dit jaar. 

Welkomstacties/Gratis tennissen (via een bestaand lid)
Om de stap naar een vast lidmaatschap bij onze club makkelijker te maken mogen niet – leden een aantal malen gratis gebruik maken van ons complex. Zodoende kan er in alle rust bekeken worden of de club bij jou past.
De eigen leden mogen introducees een drietal malen gratis meenemen naar de club. Eveneens om adspirant leden kennis te laten maken met het wel en wee van onze club.

Lidmaatschap beëindigen?
Mocht je je lidmaatschap willen opzeggen, wat we natuurlijk niet hopen, doe dat dan uiterlijk voor 31 september van dit jaar door een mailtje te sturen naar penningmeester@tennisclubteuge.nl. Opzeggingen die na die datum binnen komen, worden niet gehonoreerd. De contributie voor het volgende jaar wordt in rekening gebracht.