Nieuwsbrieven

Ongeveer driemaal per jaar geeft de club een nieuwsbrief uit. Hierin onder meer bestuursinformatie over de belangrijkste actuele zaken bij de club. Info over toernooien en andere activiteiten. De intentie van het bestuur wat betreft de nieuwsbrieven is om vaker dan eenmaal per jaar (algemene ledenvergadering) contact te hebben en informatie uit te wisselen met de leden.