Tennisclub Teuge: vrijwilligersbijeenkomst en ereleden!

Tennisclub Teuge: vrijwilligersbijeenkomst en ereleden!

Wanneer er geen vrijwilligers meer zijn, zouden veel clubs, organisaties, instellingen, en zelfs professionele bedrijven nauwelijks nog goed kunnen functioneren. Oftewel: de vrijwilligers vormen vaak de ruggengraat. Zijn vaak de fundering van het reilen en zeilen binnen organisaties. Zo ook bij de tennisclub Teuge. Daar schatten ze goed de waarde in van deze mensen. Eenmaal per jaar worden de tennisvrijwilligers uitgenodigd voor een gezellig samenzijn op de club. Waar ze ruimhartig worden getrakteerd op een lekker drankje en in dit geval een uitstekend stamppotbuffet. Alsmede een inspirerende en motiverende toespraak van het bestuur. Maar…….je hebt vrijwilligers en supervrijwilligers. En voor de laatste categorie werd tijdens deze bijeenkomst ruim tijd voor vrij gemaakt. Natuurlijk zijn alle vrijwilligers de club even lief en is de waardering groot. Maar soms zijn er leden van de buitencategorie. En bij tennisclub Teuge gaat dat om drie leden, die al jarenlang op een meer dan bewonderenswaardige manier de club helpen, ondersteunen, gevraagd en ongevraagd klussen doen, het park onderhouden, de administratie bijhouden, de kantine beheren.  Het is in feite een eindeloze lijst van dingen die nu eenmaal bij een tennisclub gedaan moeten worden. Geert Brouwer, Hetty van Zandvoort en Gerhard van Zandvoort. De drie kanjers waar wij het in dit artikel over hebben. Zij werden uitgebreid in het zonnetje gezet. En tot hun grote verrassing kregen ze te horen dat zij zijn benoemd tot ereleden van de tennisclub. Een grote eer, die nog maar weinigen ten deel is gevallen. Ze hebben het van harte verdiend. En zoals gezegd: de bijeenkomst werd afgesloten met een heerlijk stamppotbuffet.

De kersverse ereleden van tennisclub Teuge.